Audit v oblastech souvisejících s IT

  • jedná se o ochranu před různými druhy sociálního inženýrství